สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ฝั่งมาเลเซีย

เพื่อน ๆ นักเดินทางที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถรถไฟ  Ktm มาเลเซีย  ท่านต้องเดินทางไปขึ้นรถไฟที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ฝุั่งมาเลเซีย ( สถานีรถไฟปาดังเบซาร์มี 2 ฝั่ง คือ ฝั่งประเทศไทยและฝั่งประเทศมาเลเซีย เป็นสถานีร่วมของสองประเทศเพื่อเชื่อมต่อการเดินทางโดยรถไฟ)  ซึ่งสามารถใช้บริการรถไฟไทย  เส้นทาง หาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ได้  เมื่อรถไฟวิ่งมาจากหาดใหญ่จะจอดให้ลงรถที่สถานีปาดังเบซาร์ฝั่งไทย และขับมาส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ฝั่งมาเลเซียด้วย

รถไฟไทยเข้ามาส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ มาเลเซีย

ภาพรถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์  วิ่งเข้ามาส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ฝั่งมาเลเซีย

สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ฝั่งมาเลเซีย

ภาพบรรยากาศสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ มาเลเซีย

สำหรับท่านที่จองตั๋วออนไลน์ล่วงหน้ามาแล้ว  ท่านสามารถรับตั๋วเดินทางใบจริง ได้ที่เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วภายในสถานีรถไฟ  โดยเปิดตั๋วที่เราได้จองไว้แล้ว  จากโทรศัพท์ให้พนักงานดู  พนักงานก็จะออกตั๋วใบจริงให้เคาร์ฌตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟ ktm สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ มาเลเซีย

เคาร์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถไฟ ภายในถานีรถไฟปาดังเบซาร์ มาเลเซีย

ตั๋วรถไฟมาเลเซีย

ตั๋วเดินทางใบจริง  เพื่อใช้เดินทาง

สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ มาเลเซีย

สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ มาเลเซีย

แผนที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ฝั่งมาเลเซีย

ตั้งอยู่ในเขตเมือง Perlis,Malaysia  ติดกับชายแดนไทน เมืองปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา