ตารางรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 2565

สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ มาเลเซีย

รถไฟเส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ กลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง ! เริ่มมีเที่ยวรถไฟให้บริการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป

ตารางรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบเซาร์

ต้นทาง : ชุมทางหาดใหญ่

เที่ยวที่เวลาออก : ชุมทางหาดใหญ่เวลาถึง : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์
107.3008.25
214.0014.55

ต้นทาง : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์

เที่ยวที่เวลาออก : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์เวลาถึง : ชุมทางหาดใหญ่
108.5509.50
215.4016.35

รถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์  เป็นเส้นทางรถไฟระหว่างประเทศ เชื่อมต่อการเดินทางรถไฟไทยกับรถไฟมาเลเซีย ท่านสามารถขึ้นรถไฟขบวนนี้จากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปยังสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ( ฝั่งมาเลเซีย) เพื่อขึ้นรถไฟมาเลเซียเดินทางต่อไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ได้

จองตั๋วรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ออนไลน์

จองตั๋วรถไฟออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป