ตารางรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ 2566

รถไฟหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์

รถไฟเส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ เปิดให้บริการอีกครั้ง ! เริ่มมีเที่ยวรถไฟให้บริการนักเดินทางตั้งแต่บัดนี้

ตารางรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบเซาร์

อัปเดทล่าสุด : 15 /12/2566

ต้นทาง : ชุมทางหาดใหญ่

เลขขบวนเส้นทางเวลาออกเวลาถึง
947 ( รถด่วน)หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์08.5509.40
949 ( รถด่วน)หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์14:0014:45

ต้นทาง : สถานีรถไฟปาดังเบเซาร์

เลขขบวนเส้นทางเวลาออกเวลาถึง
948 ( รถด่วน )ปาดังเบเซาร์ – หาดใหญ่10.1511.00
950 ( รถด่วน )ปาดังเบเซาร์ – หาดใหญ่15.4016.25

รถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์  เป็นเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อการเดินทางรถไฟไทยกับรถไฟ KTM มาเลเซีย ท่านสามารถขึ้นรถไฟขบวนนี้จากสถานีชุมทางหาดใหญ่ไปยังสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ( ฝั่งมาเลเซีย) เพื่อขึ้นรถไฟมาเลเซียเดินทางต่อไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ หรือเดินทางไปยังสถานีรถไฟ Butterworth และข้ามเรือเฟอร์รี่ไปยังเมืองปีนัง

รถไฟเส้นทางนี้เมื่อเดินทางไปถึงปาดังเบซาร์ จะหยุดจอดให้ผู้โดยสารลงทั้ง 2 สถานี คือ สถานีปาดังเบซาร์ ( ไทย ) และสถานี Padang Besar, Malaysia

ราคาตั๋วรถไฟ หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์

  • ค่าโดยสารท่านละ 50 บาท
  • สามารถซื้อตั๋วรถไฟได้ก่อนการเดินทาง
รถไฟหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์
รถไฟไทย เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
จอดที่สถานี Padang Besar, Malaysia

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟ เส้นทาง หาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ ทั้งเที่ยวไปและเที่ยวกลับ ท่านสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป