วันหยุดประจำชาติมาเลเซีย

ประเทศมาเลเซีย เป็นประเทศที่มีผู้คนอาศัยอยู่หลายเชื้อชาติ และหลายศาสนา ทั้งวัฒนธรรมชาวมาเลเซียเชื้อสายมุสลิม เชื้อสายจีน และเชื้อสายอื่น ๆ ดังนั้นมาเลเซียจึงเป็นประเทศที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างมาก ดังนั้นวันหยุดประจำชาติของมาเลเซียจึงมีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประวัติศาสตร์ของชาติที่ผ่านมา และในแต่ละเขตการปกครองก็มีวันหยุดที่สำคัญของตนเองอีกด้วย ซึ่งในปัจจุบันมีวันหยุดที่สำคัญของชาวมาเลเซีย ดังนี้

  • วันตรุษจีน ประมาณเดือน มกราคม-กุมภาพันธ์ ของทุกปี
  • วันแรงงาน ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี
  • วันประสูติของพระราชาแห่งมาเลเซีย (Malaysia King’s Birthday) ตรงกับวันเสาร์ที่หนึ่งของเดือนมิถุนายน ภาษามาเลย์เรีกยว่า ฮารี เกปุเตราน ยังดี-เปอร์ตวนอากง (Hari Keputeraan Yang di-Pertuan Agong)
  • วันเมอร์เดกา (วันประกาศอิสรภาพ) ตรงกับวันที่ 31 สิงหาคม (Hari Kebangsaan)
  • วันชาติ ตรงกับวันที่ 16 กันยายน ของทุกปี (Hari Malaysia)
  • วันคริสต์มาส ตรงกับวันที่ 25 ธันวาคม ของทุกปี (Hari Krismas)
  • วันแรกของเดือนมุฮัรรอม (เดือนแรกตามปฏิทินฮิจญ์เราะห์ของอิสลาม) (Awal Muharram)
  • วันประสูติของพระศาสดามูฮัมหมัด ตรงกับวันที่ 12 ของเดือนรอบีอุลเอาวัล (Maulidur Rasul)
  • วันฮารีรายอ อีดิลฟิตรี (วันออกจากการถือศีลอด) ตรงกับวันที่ 1-2 ของเดือนเชาวาล
  • วันแรกของฮารีรายอ อีดิลอัฎฮา (วันออกฮัจญ์) ตรงกับวันที่ 10 ของเดือนซุลหิจญะฮฺ

นอกจากนี้ยังมีวันหยุดประจำปีของแต่ละรัฐ ซึ่งมีความแตกต่างกันไป เช่น วันเกิดของประมุขในแต่ละรัฐ ก็จัดให้เป็นวันหยุดของรัฐนั้น ๆ เป็นต้น

ดังนั้นท่านที่วางแผนการเดินทางมาเที่ยวมาเลเซีย ในช่วงวันสำคัญเหล่านี้กรุณาวางแผนการเดินทางและจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าหลาย ๆ วัน เพราะในช่วงเทศกาลและวันสำคัญต่าง ๆ ตั๋วรถไฟจะถูกจองตั๋วล่วงหน้าและที่นั่งในแต่ละขบวนเต็มเร็วมาก