รู้จักเงินริงกิตมาเลเซีย

เงินมาเลเซีย

สวัสดีเพื่อนๆ นักเดินทางที่สนใจเดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านของเรา สำหรับวันนี้จะมาแนะนำให้เพื่อนๆ ได้รู้จักกับเงินของมาเลเซีย ซึ่งใช้หน่วยการนับเงินเป็น ” ริงกิต” หรือใช้ตัวย่อในภาษาอังกฤษ คือ RM หมายถึง ริงกิตมาเลเซีย


เงินมาเลเซียมีวิธีการนับดังนี้

จำนวนเงิน 1 RM = 100 SEN

ตัวอย่างเงินริงกิตของมาเลเซีย
เหรียญเงินมาเลเซีย มีหน่วยค่าเงินเป็น SEN
ตัวอย่างเหรียญ 5 /10 /20 /50 SEN
ธนบัตรริงกิต มาเลเซีย
– ใบสีฟ้า คือ ธนบัตรใบละ 1 ริงกิต
– ใบสีแดง ตือ ธนบัตร ใบละ 10 ริงกิต

ดังนั้นการทำความเข้าใจกับหน่วยนับของเงินของมาเลเซียเป็นอย่างดี และเมื่อท่านเดินทางไปเที่ยวมาเลเซีย จะช่วยให้ท่านใช้จ่ายเงินมาเลเซียในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง