ทำประกันภัยการเดินทางกันเถอะ !!! ก่อนเดินทางไปมาเลเซีย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ที่กำลังวางแผนการเดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย โดยการนั่งรถไฟมาเลเซีย ซึ่งสิ่งหนึ่งที่จำเป็นสำหรับการเดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย คือ ประกันการเดินทาง ซึ่งเป็นรูปแบบของประกันภัยที่คุ้มครองผู้ทำประกันในขณะที่เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในต่างประเทศ

ในปัจจุบันประกันการเดินทาง ได้รับความนิยมจากนักเดินทางชาวไทย ที่วางแผนจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ ซึ่งในปัจจุบันประกันการเดินทางจะมีรูปแบบการคุ้มครองผู้ทำประกันดังนี้ เช่น อุบัติเหตุส่วนบุคคล ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศกรณีอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย การรักษาต่อเนื่องในประเทศไทย ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง การเข้ารับการรักษาฉุกเฉินในต่างประเทศ คุ้มครองกรณีกระเป๋าเดินทางหาย หรือ การยกเลิกเที่ยวบิน เป็นต้น

ปัจจุบันรูปแบบของ ประกันการเดินทาง ที่จำหน่าย มีหลายรูปแบบ กรุณาศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองของแต่ละบริษัท ก่อนทำการสั่งซื้อประกันภัย เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดหากเกิดเหตุฉุกเฉินในขณะที่เดินทางในมาเลเซีย

สำหรับท่านที่เดินทางไปเที่ยวมาเลเซีย เป็นครั้งคราว แนะนำให้ซื้อประกันในรูปแบบ “ประกันการเดินทางรายเที่ยว” คือ การซื้อประกันการเดินทางเพื่อคุ้มครองในขณะเราเดินทาง เช่น ไปเที่ยวมาเลเซีย 5 วัน ก็ซื้อประกันการเดินทางให้คุ้มครอง 5 วัน กล่าวคือ เริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันออกจากประเทศไทย และสิ้นสุดการคุ้มครองเมื่อเรากลับเข้าประเทศไทย

ประกันการเดินทางรายเที่ยว ปัจจุบันจะคิดราคาจำหน่ายประกันภัยการเดินทางเป็นรายวัน เช่น ค่าประกันภัยวันละ 200 บาท เป็นต้น ซึ่งราคาประกันภัยการเดินทางของแต่ละบริษัทจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับแผนและรูปแบบความคุ้มครอง

คุ้มหรือไม่กับการซื้อประกันภัยก่อนการเดินทางไปเที่ยวมาเลเซีย ท่านไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในขณะเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศมาเลเซีย หากท่านเจ็บป่วย หรือมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น ในขณะที่อยู่ในประเทศมาเลเซีย การมีประกันภัยการเดินทางจะช่วยท่านได้มากที่สุด เพราะเป็นประกันภัยที่คอยช่วยเหลือและคุ้มครองชีวิตของท่านขณะที่เดินทางอยู่ในต่างประเทศ แต่หากท่านไม่มีประกันภัยการเดินทาง และท่านเกิดเจ็บป่วยในต่างประเทศ คงจะไม่มีใครช่วยเหลือท่านได้ นอกจากต้องช่วยเหลือตนเอง เป็นต้น

การมีประกันภัยการเดินทางคุ้มครอง ในขณะเดินทางในมาเลเซีย ช่วยให้ท่านอุ่นใจมากยิ่งขึ้น หากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นในขณะที่อยู่ในมาเลเซีย ดังนั้น จึงแนะนำให้ทุกท่านทำประกันภัยการเดินทาง โดยเลือกทำกับบริษัทที่น่าเชื่อถือ ก่อนการเดินทางไปเที่ยวมาเลเซียทุกครั้ง