ตารางรถไฟ ปาดังเบซาร์ – กัวลาลัมเปอร์ ปี 2565

ตารางรถไฟมาเลเซีย 2565

ข่าวดีล่าสุด ! – ขณะนี้ด่านพรมแดนปาดังเบซาร์ได้เปิดแล้ว ด่านแห่งนี้เป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางด้วยรถไฟเข้าประเทศมาเลเซีย คาดว่าการเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางนี้ จะกลับมาคึกคักอีกครั้ง หลังจากที่ได้มีการปิดด่านพรมแดน เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมา

ตารางรถไฟมาเลเซีย เส้นทาง ปาดังเบซาร์ – กัวลาลัมเปอร์ ล่าสุด !

อัปเดท : 7 เมษายน 2565

เที่ยวที่เวลาออก ( Padang Besar Malaysia )เวลาถึง ( Kuala Lumpur Sentral )ประเภทรถไฟ
17.3013.04ETS Platinum
29.3515.09ETS Platinum
313.4019.14ETS Platinum
415.5021.35ETS GOLD
516.4522.23ETS Platinum

สำหรับการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซียในขณะนี้ ยังมีขั้นตอนต่าง ๆ ตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิด

ดังนั้น กรุณาศึกษาเงื่อนไขต่าง ๆ และแนวทางปฏิบัติก่อนการเดินทางเข้าประเทศมาเลเซีย