เช่ารถขับเอง เที่ยวในมาเลเซีย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง สำหรับท่านที่เดินทางเข้ามาเที่ยวประเทศมาเลเซียโดยการนั่งรถไฟ โดยเฉพาะตัวเมืองกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย แม้ว่าเมืองกัวลาลัมเปอร์ จะมีการขนส่งสาธารณะที่สะดวก ท่านสามารถนั่งรถไฟฟ้า รถเมล์ แท็กซี่ เพื่อเดินทางเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวในกัวลาลัมเปอร์ได้ทั้งหมด

แต่สำหรับท่านที่ต้องการเดินทางเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ ที่อยู่นอกเมืองกัวลาลัมเปอร์ โดยการขับรถเที่ยวด้วยตนเอง ก็เป็นวิธีการเดินทางท่องเที่ยวที่สะดวกมาก ดังนั้นหากท่านเดินทางไปเป็นกลุ่ม 3-4 คน และสามารถขับรถยนต์ได้อย่างชำนาญ การเช่ารถยนต์ขับเที่ยวด้วยตนเองจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจ

สำหรับท่านที่ต้องการจะเช่ารถขับเองในมาเลเซีย ควรเตรียมตัวอย่างไร

  1. มีใบขับขี่ ใบขับขี่ของประเทศไทยเป็นแบบบัตรสมาร์ทการ์ด ท่านสามารถใช้ขี่รถได้ในประเทศมาเลเซีย ซึ่งใบขับขี่ของไทยสามารถใช้ขับรถได้ในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งหมด
  2. วางแผนการเดินทาง ต้องการจะเดินทางไปเที่ยวจุดไหนบ้าง จะได้ศึกษาแผนที่การเดินทางจากแผนที่ใน google map จะได้วางแผนการขับรถ
  3. การเช่ารถขับ ควรเลือกเช่ารถจากบริษัทผู้เช่าที่มีชื่อเสียง เปรียบเทียบราคารถเช่าจากอินเตอร์เนต เพื่อจะได้ราคารถเช่าที่ดีที่สุด
  4. ขับรถตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เช่น การใช้ความเร็ว และควรสังเกตุป้ายสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ให้เราปฏิบัติ ตลอดการเดินทาง
  5. ในมาเลเซีย ขับรถเลนซ้าย เหมือนเมืองไทย

การเช่ารถขับเที่ยวเอง เหมาะสำหรับการเดินทางไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ที่อยู่นอกเมืองกัวลาลัมเปอร์ เพื่อเพิ่มความสะดวก แต่หากเป็นการเที่ยวเฉพาะภายในกรุงกัวลาลัมเปอร์ แนะนำให้ใช้รถสาธารณะจดีกว่า เช่น รถไฟ รถเมล์ หรือ แท๊กซี่ เป็นต้น เพราะการจราจรในกรุงกัวลาลัมเปอร์จะหนาแน่นมาก โดยเฉพาะในชั่วโมงเร่งด่วน