ปีนัง เมืองแห่ง Street Art

ปีนัง เมืองที่มีชื่อเสียงด้าน Street Art ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวจะนิยมเดินทางไปชมผลงานศิลปะ Street Art อันสวยงาม ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างงานศิลปะแนวนี้ในอีกหลานเมือง รวมทั้งในประเทศไทยด้วย

penang street art

Street Art ของเมืองปีนัง จะเป็นภาพวาดบนผนังอาคาร ตึกเก่า ที่แสดงออกถึงเรื่องราววิถีชีวิตของชาวเมืองปีนัง เป็นภาพวาดที่ได้ออกแบบและกลมกลืนกับอาคาร สถาปัตยกรรมของเมืองปีนัง เป็นภาพที่น่าประทับใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวมาเลเซียและชาวต่างประเทศ

ดังนั้นหากท่านได้เดินทางไปเที่ยวเมืองปีนัง ท่านไม่ควรพลาดการเดินทางไปเที่ยวย่านถนนที่มีงานศิลปะ Street Art และถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเก็บไว้

วิธีการเดินทางด้ายรถไฟจากหาดใหญ่ไปปีนัง มีวิธีการเดินทางง่าย ๆ ดังนี้

1.นั่งรถไฟไทยจาก สถานีรถไฟหาดใหญ่ ไปลงสถานีปาดังเบซาร์ฝั่งมาเลเซีย มีให้บริการวันละ 2 เที่ยว คือ ตอนเช้าและตอนบ่าย  เวลา 07.30 น. และ 13.05 น

2.นั่งรถไฟมาเลเซีย จากสถานีปาดังเบซาร์ ฝั่งมาเลเซีย ไปลงสถานีบัตเตอร์เวอร์ท มีเที่ยวรถให้บริการตลอดทั้งวัน เป็นรถไฟท้องถิ่น เหมือนรถไฟฟ้าในเมืองไทย สามารถซื้อตั๋วรถไฟมาเลเซียที่สถานีรถไฟได้ทันที

3.นั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามฝั่งจากสถานีบัตเตอร์เวอร์ท ไปยังเกาะปีนัง

ปัจจุบันนักท่องเที่ยวไทยนิยมเดินทางไปเที่ยวเมืองปีนังจำนวนมาก เพราะเดินทางได้สะดวก สามารถเริ่มต้นการเดินทางได้จากเมืองหาดใหญ่ จ.สงขลา ประเทศไทย