โทรศัพท์ในมาเลเซีย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางที่มาเที่ยวมาเลเซีย  ซึ่งปัจจุบันนี้การใช้โทรศัพท์และอินเตอร์เนตมีความจำเป็นมาก เพราะเราจำเป็นต้องใช้อินเตอร์เนตในการหาข้อมูลในขณะอาศัยอยู่ในมาเลเซีย  เช่น การจองที่พักผ่านเว็บต่าง ๆ  การซื้อตั๋วรถออนไลน์  ตลอดจนการหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ  ดังนั้นเมื่อท่านเดินทางไปในมาเลเซียท่านควรซื้อซิมโทรศัพท์ของมาเลเซีย  เพื่อเปิดใช้อินเตอร์เนตในขณอยู่ในมาเลเซีย

ปัจจุบันมาเลเซียมีผู้ให้บริการสัญญาณมือถือรายใหญ่ 3 บริษัท คือ  Maxis ,Digi,Celcom  ซึ่งบริษัท Maxis  จะมีพื้นที่สัญญาณโทรศัพท์และอินเตอร์เนตครอบคลุมมากที่สุด  ราคาค่าให้บริการไม่แตกต่างกันมาก   สามารถสมัครรายวัน  รายสัปดาห์ และรายเดือน  สามารถสอบถามราคาได้จากร้านค้าจำหน่ายซิม  หรือเข้าเช็คโปรโมชั่นจากเว็บบริษัทต่าง ๆ ดังนี้

www.celcom.com.my   (Celcom)

https://new.digi.com.my ( Digi )

https://www.maxis.com.my ( Maxis )

การเลือกซื้อซิมโทรศัพท์มาเลเซียใช้  ในขณะที่เดินทางเที่ยวมาเลเซีย  ช่วยให้ท่านประหยัดเงินในกระเป๋าได้เยอะ  เพราะราคาประหยัด