แผนที่รถไฟฟ้ามาเลเซีย

แผนที่รถไฟฟ้ามาเลเซีย

นักเดินทางที่เดินทางมาเที่ยวเมืองกัวลาลัมเปอร์ด้วยตนเอง  และต้องการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ ในกรุงกัวลาลัมเปอร์  ซึ่งวิธีการเดินทางที่มีราคาถูกและรวดเร็ว  คือ การเดินทางด้วยรถไฟฟ้า  โดยนั่งรถไฟฟ้าไปลงยังสถานีรถไฟฟ้าที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้น ๆ ซึ่งในปัจจุบันกรุงกัวลาลัมเปอร์มีเส้นทางเดินรถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ  สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก

ดังนั้นก่อนการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ จากที่พัก ท่านควรหาข้อมูลก่อนว่าสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้าไปที่สถานที่แห่งนั้นได้หรือไม่  หรือต้องลงสถานีใกล้เคียงที่สถานีไหน   เพราะการเดินทางด้วยรถไฟฟ้า สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก และราคาประหยัด

ปัจจุบันมีรถไฟฟ้าให้บริการในกรุงกัวลาลัมเปอร์ จำนวน 8 เส้นทาง โดยแบ่งออกเป็นสายสีต่าง ๆ ท่านสามารถดูข้อมูลประกอบได้จากแผนที่ด้านล่าง

แผนที่รถไฟฟ้ามาเลเซีย