แนะนำรถไฟมาเลเซีย

รถไฟมาเลเซีย  หรือชาวไทยนิยมเรียกว่า  รถไฟ KTM มาเลเซีย  ซึ่งให้บริการโดยการรถไฟแห่งมาเลเซีย  เป็นรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงสุด 140 กิโลเมตร/ชั่วโมง ( 87 ไมล์/ชั่วโมง)  ปัจจุบันมีเส้นทางเดินรถครอบคลุมประเทศมาเลเซีย  จากเหนือสุด – ใต้สุดของประเทศมาเลเซีย  ซึ่งสามารถเดินทางด้วยรถไฟจากรุงกัวลาลัมเปอร์ไปยังพรมแดนประเทศไทย ที่สถานี Padang Besar  และพรมแดนประเทศสิงค์โปร์ ที่สถานี Gemas

จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย

รถไฟมาเลเซีย แบ่งประเภทตั๋วรถที่ให้บริการอยู่ในขณะนี้ คือ

1. ตั๋วรถประเภท ETS GOLD – เป็นตั๋วรถไฟ ที่มีการบริการมาตรฐาน  ไม่มีของว่างบริการในขณะเดินทาง

2. ตั๋วรถประเภท ETS  Platinum  – เป็นรถไฟที่ใช้เวลาเดินทางได้เร็วกว่ารถ ETS Gold เพราะจะหยุดที่สถานีต่าง ๆ น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับ ETS Gold  นอกจากนี้คุณยังมีของว่างบริการฟรี  สำหรับท่านที่นั่งรถประเภทนี้

3. ตั๋วประเภท  ETS Silver  – ใช้ได้กับรถไฟ ETS ที่เดินทางระหว่างเส้นทางกัวลาลัมเปอร์และอีโปะห์เท่านั้น ETS Silver มีราคาถูกที่สุดเมื่อเทียบกับเส้นทาง ETS Platinum และ ETS Gold แต่ใช้เวลาเดินทางนานกว่าเล็กน้อย  เพราะรถ ETS Silver จะหยุดทุกสถานีระหว่างเมืองกัวลาลัมเปอร์กับเมืองอิโปะห์

4. ตั๋วประเภท ETS Business Class  – เป็นรถไฟมาเลเซียขบวนใหม่ล่าสุด เปิดให้บริการเมื่อ 11 ตุลาคม 2562

รถไฟมาเลเซีย  ได้รับความนิยมจากชาวมาเลเซียจำนวนมาก เพราะเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างเมืองสำคัญต่าง ๆ  เช่น  Penang  ,Butterworth ,Ipoh, Kuala Lumpur ทำให้เดินทางได้อย่างสะดวก และใช้เวลาน้อย