วิธีเดินทางไปเที่ยวตึกแฝดปิโตนาส

ตึกปิโตรนาส มาเลเซีย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง  เมื่อท่านเดินทางไปเที่ยวกรุงกัวลาลัมเปอร์  มาเลเซีย  สิ่งที่ไม่ควรพลาดคือต้องไปถ่ายรูปกับตึกแฝดปิโตนาส..ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญของกัวลาลัมเปอร์  และเป็นตึกที่สูงที่สุดในมาเลเซีย

วันนี้จะมาแนะนำการเดินทางไปยังตึกปิโตนาสด้วยตนเอง  โดยเดินทางด้วยรถไฟฟ้า
– โดยเริ่มจากสถานีรถไฟ Kl Sentral สามารถเดินทางไปได้ง่าย ๆ โดยการนั่งรถไฟฟ้า LRT ไปลงสถานี KLCC ซึ่งเป็นที่ตั้งของตึกแฝดแห่งนี้ ใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 10 นาที
– แนะนำให้เดินทางไปในตอนเย็น ๆ ท่านจะได้ชมตึกแฝดที่ประดับด้วยไฟ สวยงาม

ป้ายรถไฟฟ้าในสถานี kl sentral

  • เราเดินทางไปเที่ยวตึกแฝดจากสถานีรถไฟ Kl Sentral โดยใช้บริการรถไฟฟ้า LRT  ให้ท่านมองหาป้ายจุดจำหน่ายตั๋วรถไฟฟ้า LRT

เส้นทางรถไฟฟ้าไปตึกปิโตรนาส

  • เส้นทางเดินรถไฟฟ้า LRT  ตอนนี้เราอยู่ที่สถานี Kl Sentral  เราต้องการจะซื้อตั๋วเพื่อไปลงที่สถานี  KLCC  ซึ่งเป็นที่ตั้งของตึกแฝด  ห่างจากที่เราอยู่ประมาณ 5 สถานี

ตู้จำหน่ายตั๋วรถไฟฟ้าที่สถานี kl sentral

  • เมื่อเราทราบสถานีที่เราจะไปลงรถแล้ว ก็ให้มาซื้อตั๋วโดยสาร โดยซื้อผ่านตู้จำหน่ายตั๋ว  โดยเลือกสถานีปลายทาง คือ KLCC

ซื้อตั๋วรถไฟฟ้าไปตึกแฝดปิโตนาส

ภายในอาคาร KlCC มาเลเซีย

  • ภายในอาคาร KLCC ซึ่งเป็นที่ตั้งของตึกแฝดปิโตนาส

น้ำพุด้านหน้าตึกปิโตนาส

  • น้ำพุดนตรี ด้านหน้าตึกแฝดปิโตนาส

ตึกปิโตรนาส มาเลเซีย

ตึกแฝดปิโตนาส  สัญลักษณ์ของเมืองกัวลาลัมเปอร์  เป็นตึกที่มีความสวยงาม ยิ่งใหญ่

 
Klook.com