เดินทางไปเที่ยวมาเลเซียได้ทางด่านพรมแดนอะไรบ้าง

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางชาวไทยที่กำลังหาข้อมุลการเดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย ประเทศเพื่อนบ้านของเรา ซึ่งท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวมาลเซียได้หลายช่องทาง คือ เครื่องบิน รถไฟ รถยนต์ รถทัวร์ รถตู้

มาเลเซียมีอาณาเขตพรมแดนติดต่อกับจังหวัดต่าง ๆ ของประเทศไทย 4 จังหวัด คือ สงขลา สตูล ยะลา และนราธิวาส ดังนั้นการเดินทางเข้ามาเลเซียจึงสามารถเลือกเส้นทางที่ต้องการเดินทางเข้าได้ตามความสะดวก

ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย มี 9 แห่ง ดังนี้

จ.สงขลา ได้แก่ ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา / ด่านสะเดา อ.สะเดา / ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี

จ.สตูล ได้แก่ ด่านวังประจัน อ.ควนโดน / ด่านสตูล (ท่าเรือ ) อ.เมืองสตูล

จ.ยะลา ได้แก่ ด่านเบตง อ.เบตง

จ.นราธิวาส ได้แก่ ด่านสุไหงโกลก อ.สุไหงโกลก / ด่านตากใบ ( ท่าเรือ) อ.ตากใบ / ด่านบูเก๊ะตา อ.แว้ง

สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถไฟ โดยการนั่งรถไฟจากกรุงเทพหรือหาดใหญ่ และต้องการจะต่อรถไฟมาเลเซีย เพื่อเดินทางเข้าไปยังเมืองต่าง ๆ ของมาเลเซีย ท่านจะต้องเดินทางผ่านด่านปาดังเบเซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานีรถไฟมาเลเซีย

สำหรับการเดินทางด้วยรถบัส รถตู้ จากหาดใหญ่ รถจะพาท่านวิ่งผ่านด่านพรมแดนสะเดา เนื่องจากเป็นด่านพรมแดนหลักที่ รถบัสประจำทาง รถตู้ เส้นทาง หาดใหญ่ – กัวลาลัมเปอร์ ใช้เดินทาง รวมทั้งรถยนต์ของนักท่องเที่ยวไทย-มาเลเซีย จะใช้ด่านสะเดาเป็นหลัก ในการเดินทางระหว่าง 2 ประเทศ

สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด และต้องการเดินทางเข้ามาเลเซียโดยทางบก แนะนำให้ท่านเดินทางมาที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเริ่มต้นการเดินทางเข้าไปเที่ยวมาเลเซีย เพราะมีรถสาธารณะ ได้แก่ รถไฟ รถตู้ รถทัวร์ วิ่งให้บริการจากหาดใหญ่สู่มาเลเซียทุกวัน เดินทางสะดวกมาก ๆ