วิธีจองตั๋วรถไฟประเทศไทยออนไลน์

รถไฟไทยเข้ามาส่งผู้โดยสารที่สถานีรถไฟปาดังเบซาร์ มาเลเซีย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง การรถไฟแห่งประเทศไทยได้เปิดตั๋วระบบจองตั๋วรถไฟออนไลน์ใหม่ล่าสุด ! ซึ่งเป็นระบบจองตั๋วรถไฟที่ทันสมัย สามารถทำรายการจองและได้รับตั๋วรถไฟทันทีจากที่บ้าน เป็นตั๋วรถไฟไทยในรูปแบบใหม่ สามารถพิมพ์ตั๋วรถไฟใส่กระดาษจากบ้าน เพื่อใช้ขึ้นรถไฟได้ทันที

ข่าวดี !!! วันนี้ท่านสามารถจองตั๋วรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่านระบบของเราได้แล้ว สามารถจองตั๋วและเลือกที่นั่งผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที จองตั๋วรถไฟประเทศไทยได้ทุกเส้นทาง

จองตั๋วรถไฟ กรุงเทพ – หาดใหญ่ ออนไลน์

สามารถจองตั๋วรถไฟไทยล่วงหน้าได้ 30 วัน ก่อนการเดินทาง

  • หลังจากชำระเงินสำเร็จ ท่านจะได้รับตั๋วรถไฟทาง E-Mail ที่แจ้งไว้ในขั้นตอนการจอง
  • วันเดินทาง – สามารถพิมพ์ตั๋วรถไฟใส่กระดาษเพื่อใช้แสดงในวันเดินทาง เพื่อให้เจ้าหน้าที่แสกน QR CODE ตรวจสอบตั๋ว ท่านก็สามารถเดินทางได้ทันที

ดังนั้น ท่านที่จะเดินทางด้วยรถไฟไทยเพื่อเดินทางไปยังสถานีรถไฟหาดใหญ่ เพื่อนั่งรถไฟต่อไปยังสถานีปาดังเบซาร์และขึ้นรถไฟมาเลเซีย ท่านจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น สามารถจองตั๋วรถไฟล่วงหน้าได้ตลอด 24 ชั่วโมง