รู้จักสถานีรถไฟ Kl Sentral Malaysia

สถานีรถไฟ kl sentral มาเลเซีย

สถานี Kl Sentral  เป็นศูนย์กลางการเดินทางของเมืองกัวลาลัมเปอร์  ประเทศมาเลเซีย    เป็นสถานีเดินรถขนาดใหญ่ เป็นจุดรวมของการเชื่อมต่อการเดินทางของมาเลเซีย  ซึ่งภายในสถานีจะมีบริการรถไฟ  รถไฟฟ้า  รถเมล์  มารวมกันให้บริการที่นี่  เพื่อเดินทางสู่จุดหมายต่างๆ ภายในกัวลาลัมเปอร์

บริเวณสถานี  Kl Sentral  มีโรงแรมต่าง ๆ  ร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ  ร้านอาหาร  ไว้บริการจำนวนมาก  เพราะเป็นจุดรวมการเดินทาง  โดยเฉพาะในช่วงเวลาเดินทางเร่งด่วน เช่น ตอนเช้าและตอนเย็น ที่สถานีแห่งนี้จะมีจำนวนผู้ใช้บริการจำนวนมาก ซึ่งจะเดินทางด้วยรถต่าง ๆ มาที่ Kl Sentral   เพื่อใช้บริการรถต่าง ๆ ที่ให้บริการที่สถานีแห่งนี้

จากสถานี Kl Sentral ท่านสามารถเดินทางไปเที่ยวยังจุดต่างๆ  ภายในมาเลเซีย  โดยใช้บริการรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ  เพื่อเดินทางภายในกัวลาลัมเปอร์     ดังนั้นสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางด้วยรถไฟ ktm  มาจากปาดังเบซาร์เพื่อเที่ยวเมืองกัวลาลัมเปอร์  แนะนำให้ท่านลงสถานี kl sentral   และแนะนำให้พักในย่านนี้  เพราะจะสะดวกในการเดินทางไปเที่ยวยังจุดต่าง ๆ ภายในตัวเมือง โดยใช้บริการรถต่าง ๆ เช่น รถไฟฟ้า  รถเมย์  เป็นต้น

แผนที่ตั้งสถานี Kl Sentral