ปฏิบัติตนอย่างไร เมื่อเข้าไปเที่ยวมาเลเซีย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทาง ที่เดินทางเข้ามาเที่ยวในประเทศมาเลเซีย วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีปฏิบัติตัวเมื่อขณะกำลังเดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศมาเลเซีย เรามีแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างไร

  1. ถอดรองเท้าทุกครั้ง เมื่อเดินทางเข้าไปเที่ยวยังสถานที่สำคัญทางศาสนา
  2. ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเป็นสิ่งต้องห้ามของศาสนาอิสลาม เนื่องจากประชากรของมาเลเซีย ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม
  3. ในขณะเดินทางท่องเที่ยว ควรแต่งกายให้เหมาะสม สุภาพ
  4. ห้ามใช้นิ้วชี้ ในการชี้วัตุสิ่งของ หรือสถานที่ต่าง ๆ เพราะเป็นการไม่สุภาพ ในมาเลเซียจะชี้สิ่งต่าง ๆ โดยให้กำมือขวา และใช้นิ้วโป้งชี้
  5. การทักทายแบบชาวมาเลเซีย หรือที่เรียกว่า สลาม คือ คือการยื่นมือทั้งสองมาสัมผัสกัน และจะดึงมือกลับแล้วมาไว้ที่หน้าอกเป็นวิธีการ แสดงออกซึ่ง การคารวะหรือทักทาย ที่มาจากใจ ผู้มาเยือนควรทักทายด้วยคำว่า “สลาม
  6. มาเลเซียมีโทษสูงสุด คือ ประหารชีวิต สำหรับคนที่มียาเสพติด และอาวุธไว้ในครอบครอง
  7. ปั๊มน้ำมันในมาเลเซีย เราต้องลงไปเติมน้ำมันเอง จะไม่มีเด็กปั๊มเติมน้ำมันให้ โดยมีปั๊มน้ำมัน คือ Petronas เป็นปั๊มน้ำมันยอดนิยมของมาเลเซีย
  8. เวลาในมาเลเซียเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง
  9. มาเลเซีย มีคนหลายเชื้อชาติอาศัยกันอยู่ วัฒนธรรมไม่เหมือนกัน ดังนั้นเมื่อเข้าไปเที่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ควรปฏิบัติตัวตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

ดังนั้น เพื่อให้การเดินทางท่องเที่ยวในมาเลเซีย มีความสนุก ท่านควรศึกษาขนบธรรมเนียม และข้อปฏิบัติต่าง ๆ ก่อนการเดินทางเข้าไปเที่ยวในแต่ละพื้นที่ เช่น บางพื้นที่ห้ามใส่กางเกงขาสั้นเข้าไป เป็นต้น