วิธีจองตั๋วรถไฟมาเลเซีย

วิธีการจองตั๋วรถไฟ Ktm มาเลเซียผ่านระบบออนไลน์

ท่านสามารถจองตั๋วได้ตลอด 24 ชั่วโมง

  • รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต Visa ,Master Card

  • ต้องเตรียม Passport ไว้ก่อน  เพื่อใช้กรอกรายละเอียดในขั้นตอนการจองตั๋วออนไลน์

ขั้นตอนการจองตั๋วรถไฟ เส้นทางปาดังเบซาร์-กรุงกัวลาลัมเปอร์   มีดังนี้

จองตั๋วรถไฟมาเลเซีย

  1. กำหนดวันที่ต้องการเดินทาง  กดปุ่ม Fine Tickets

2. ระบบจะแสดงเที่ยวรถที่มีให้บริการในวันที่ต้องการจอง   เลือกจองเที่ยวไหน  ให้คลิกปุ่ม Book Now

3. ระบบจะแสดงหน้ารายละเอียดการจองขึ้นมา  ให้คลิกปุ่ม Choose Seats  เพื่อเลือกที่นั่ง

  • กรอกรายละเอียดผู้เดินทาง  พิมพ์เป็นภาษาอังกฤษ  เท่านั้น  เพราะเราใช้ตั๋วในประเทศมาเลเซีย

4. เลือกวิธีการชำระเงินที่ต้องการ  และเข้าสู่ขั้นตอนการชำระเงิน

5.เมื่อชำระเงินเสร็จ  ระบบจะส่งตั๋วให้ท่านทาง E-Mail โดยอัติโนมัติ ยืนยันที่นั่งทันที