ค่าเงินมาเลเซีย

สวัสดีเพื่อน ๆ นักเดินทางที่เดินทางไปเที่ยวประเทศมาเลเซีย วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับเงินของมาเลเซีย ซึ่งเรียกว่า เงินริงกิต ( MYR) ปัจจุบันค่าเงินริงกิตของมาเลเซียอ่อนค่าลงมาจากในอดีตเมื่อเทียบกับค่าเงินบาทของประเทศไทย

อัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทกับเงินริงกิต อยู่ประมาณ 7 บาท กว่า ๆ ต่อเงินมาเลเซีย 1 ริงกิต ( 15/4/2562) ซึ่งท่านที่ต้องการแลกเงินริงกิตเพื่อเดินทางไปมาเลเซียท่านที่ทำการเช็คค่าเงินก่อนการแลกทุกครั้ง โดยสามารถเช็คค่าเงินได้จากร้านแลกเงินใกล้บ้าน ที่เปิดให้บริการอยู่

สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถไฟจากหาดใหญ่ไปมาเลเซีย ท่านสามารถแลกเงินได้ในร้านค้าต่าง ๆ หรือบริษัททัวร์ต่าง ๆ ที่เปิดแลกเงินในหาดใหญ่ ก่อนเดินทางขึ้นรถไฟ

ทำไมต้องแลกเงินไปก่อน เพราะเมื่อท่านเดินทางเข้าเขตมาเลเซีย ท่านต้องจ่ายเงินมาเลเซียในการใช้บริการต่าง ๆ ดังนั้นจึงควรแลกเงินสำรองไปให้พอค่าใช้จ่ายตลอดการเดินทาง